Ope’s Circular Design for SHE Conference

Ope was asked by SHE Conference to furnish the stage using our sustainable and reusable modular system. The system allows for a great variety of options, as it is designed for redesign and adaptability.

The theme that was chosen for the SHE Conference is called “Transformation”. Ope framed the sofa so that speakers like Gro Harlem Brundtland, Kristin Skogen Lund and Berit Svendsen could have a more intimate chat, and to reflect the theme. On-site adaptations to match the conference needs was an easy fix as the system allows for last-minute creative fancies and design modifications.

Ope continuously pushes the boundaries of circular economy, and now offers a furniture system exclusively on a “Furniture as a Service” model for the B2B market. But that is just the beginning. Ope has joined forces with their partner, Vestre to launch Ogoori, a company that offers plastics that is 100% ownerless marine waste on a ‘Material as a Service’ model.

Our goal is not just closing the loop, but to clean the planet, and store all the lost plastics in human objects forever.

Why was Ope at SHE Conference? Ope has always focused on circular design, and leverage diversity and female leadership within our field.

Could you think of using our circular designs for your home, office space or anywhere? Simply hit us an email at eirik@opework.com.

Photos below show how the Ope modules are showcased at the SHE Conference’s main stage and exhibits.

Slik skal Ope vokse med et negativt miljøavtrykk

Møbelprodusentene Ope og Vestre og et fellesskap av strandryddere, industri og kunder sparker i gang Norges mest ambisiøse samarbeid om å rydde opp, etter et halvt århundre med plastforsøpling i havet.

Den store oppryddingen

Ope og Vestre har, sammen med miljøaktivisten Rune Gaasø, stiftet selskapet Ogoori, som skal tilby plastråvare av 100% eierløs havplast, med sporbarhet og opphavsgaranti.  En stor andel av plasten er samlet inn av frivillige fra hele verden gjennom Foreningen In The Same Boat sine ryddetokt langs Norges kyst. Opphavet og sporingen sikres gjennom blokkjedeteknologi fra teknologipartneren Empower. Målet er å gjenvinne 500-1000 tonn havplast alt i 2020.

Selskapsnavnet henter inspirasjon fra kaptein Oguri Jūkichi som kom tilbake til Japan som en helt, etter å ha vært tapt til havs lenger enn noen annen i historien. Akkurat som han kom tilbake til Japan som en helt, bør den ryddeplasten som har vært regnet som verdiløs, verdsettes for at den kommer tilbake fra naturen. Gjennom Ogoori skal plasten som har vært tapt finne ny verdi, gjennom teknologi, historiefortelling og sirkulær økonomi.

Regenerativ verdikjede

-I to århundrer har den økonomiske veksten i verden blitt drevet frem gjennom forbruk av ikke-fornybare ressurser, der 90% ender opp som avfall etter kort tid. Dette er så lite bærekraftig, at et «bærekraftig» næringsliv på langt nær er nok til å rette opp skaden som har skjedd, sier Lars Urheim, initiativtaker til Ogoori og daglig leder i Ope AS.

-Bærekraftig betyr jo «i balanse», men vi finner ikke balanse i en verden der 60% av ville dyr er borte, klimagassene forblir i atmosfæren, og den siste rest av urørt natur spises opp av industrialisering og utbygging. Bærekraft er ikke nok lenger, vi må grave dypere etter løsninger.

Ope og Vestre kjemper begge om å ligge lengst fremme i kappløpet om å være best på bærekraft, og det er naturlig å samarbeide for å nå målet. Med Ogoori tar vi et skritt videre, og etablerer det som kanskje er verdens første bedrift som skal levere «Material as a Service», gjennom det vi kaller en Regenerativ Sirkulær Verdikjede. Det vi trenger nå er en massiv tilbakeføring av ødelagt natur, og gjenvinning av materialene som har havnet på avveie. Der kommer regenerativitet inn. Skal vi ha vekst i økonomien, må vi klare det gjennom opprydning i alt som har havnet på avveie; om det er tilbakeføring av industriområder, uthenting av CO2 fra atmosfæren, eller opprydding av plast i havet.

Det er dette siste Ope og Vestre ønsker å løse gjennom Ogoori, og prinsippet vi kaller PCS «Plastic Capture and Storage». Plast på avveie er også et sluttprodukt fra oljeproduksjon, og det er mange som deler ansvaret for at den er der. Gjennom PCS skal plasten fanges i naturen og lagres til evig tid i produkter i en lukket sirkulær verdikjede.

Utstillingsvindu til inspirasjon

– Verden er i en omstillingsprosess, og Vestre håper at Ogoori kan bli et utstillingsvindu for hvordan man kan løsrive seg fra korrelasjonen mellom vekst og ressursforbruk. Utviklingen av Ogoori vil være relevant for resten av Vestres virksomhet, og forhåpentligvis gi inspirasjon til andre aktører også, sier Jan Christian Vestre, CEO i Vestre.

Ogoori representerer et fellesskap av strandryddere, avfall-, plast- og ferdigvareindustri og kunder, som i fellesskap tar ansvar der andre ikke har gjort det, og skaper ekte regenerativ økonomi.

Det er opplest og vedtatt i at den eierløse havplasten er verdiløs, da den er nedbrutt av sollys og mekanisk slitasje samt består av en miks av ulike plastmaterialer. I tillegg er det vanskelig og kostbart å rydde den opp og gjenvinne den. Et utfordrende utgangspunkt om det er profitt som er motivasjonen, men det er det ikke, selv om stifterne av Ogoori ser økonomisk verdi i plasten i et marked der et selskaps omdømme er tett knyttet til valg av material i produktene.

Den høye kostnaden løser Ogoori elegant ved å rett og slett la være å selge materialet. Havplasten blir tilgjengelig for industrien gjennom en leiemodell, der plastens lange levetid sikrer en håndterbar pris for kunden.

– Vi har sjekket med forskere vi samarbeider med, og våger å hevde at vi er først i verden med å tilby råvare som en tjeneste, i alle fall råvare som er ryddet opp i naturen, sier arbeidende styreleder i Ogoori, Rune Gaasø.

Ny verdi fra tapte ressurser

Styreleder Jon Daniel Nesje og Daglig Leder Lars Urheim i Ope skal skape vekst gjennom opprydding av plast i naturen Foto: Ope

Vi i Ope og Vestre vet også at denne plasten bærer i seg noe som hverken ny plast, eller resirkulert plast fra husholdninger og industri har, nemlig en sterk historie. Plasten blir løftet ut av naturen bit for bit av frivillige og profesjonelle strandryddere gjennom en enorm felles innsats, slik at den ikke skal forsøple, forurense, bli spist eller brutt ned til mikroplast i fremtiden. Denne historien kan våre kunder være med å muliggjøre, ved å passe på plasten og samtidig få verdien som gode produkt- og tjenesteløsninger innebærer.

Rasmus Hansson, leder i Handelens Miljøfond uttaler:

– Handelens Miljøfond støttet Ope-prosjektet fra «Strand til Styrerom» i 2019. Vi er veldig fornøyd med at prosjektet nå vokser til industrielt nivå for oppsirkulering av havplasten til nye produkt i en sirkulær modell.

Og selv om det sikkert kunne friste å tenke på denne historien som en økonomisk gullgruve for eierne av Ogoori, er ikke det målet. Målet er å skape eksponentiell vekst i oppryddingen, og derfor vil alt overskudd fra Ogoori føres tilbake til mer opprydning, så lenge det er plast igjen i havet. Initiativet til stiftelsen av Ogoori har vokst ut av den nære relasjonen med strandryddemiljøet, der frivillighet og offentlig støtte er bærebjelken i opprydningen.

Vi har ingen ønske om å utnytte frivilligheten og fellesskapet for å tjene penger, men vil gjøre vårt til at det verdifulle arbeidet også skaper et økonomisk resultat som kan tilbakeføres for å sikre at enda mer ryddes opp, Ope sin ambisjon med dette er å vokse med et negativt miljøavtrykk.

Ope og Vestre skal skape verdi av eierløs havplast!

Jan Christian Vestre og Lars Urheim viser frem materialprøver av eierløs havplast
Vil ha mindre plast i naturen. Vestre og Ope skal nå utforske muligheten for å ta havplast i bruk i norske designprodukter.

Mindre plast i naturen med mer produsentansvar. Ope, IVAR og Vestre har sammen etablert verdikjedeprosjektet From beach to boardroom. Dette er et konkret tiltak fra næringslivets side mot utfordringene knyttet til plast på avveie.

Utvidet produsentansvar

Næringslivet har gjennom alle år tjent gode penger på ubegrenset tilgang til jordens begrensede ressurser. Resultatet av dette ser man i dag, med en global miljøkatastrofe under oppseiling. «Vi ønsker å vise vei for fremtidens næringsliv, der det ikke holder å fortsette som før. Dagens næringsaktører må ta ansvar der våre forgjengere har feilet, og finne måter å skape verdi på gjennom rehabilitering av skadet natur», sier Lars Urheim, daglig leder i Ope.

From beach to boardroom er et prosjekt med mål om å ta plast som har kommet på avveie ut av naturen og inn i norske designobjekter som tas i bruk i næringsbygg og offentlige rom. Det etableres en verdikjede som setter den innsamlede plasten tilbake i et kretsløp og sørger for å holde den der.

Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver, skal bidra til å løse problemet med plast i naturen
Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver av sitt nye komposittmateriale fra 100% marint problemavfall

Forskning og ny teknologi

Gjennom et forprosjekt støttet av VRI Rogaland i 2018 fikk partene verifisert av SINTEF at plasten er funksjonsdyktig for fremtidige prosjekter. Med på laget er også blokkjedeselskapet Empower, som har utviklet et system for å dokumentere opphavet til plast. På denne måten oppnås en presisjon og tillit til hvor i naturen plasten er innhentet. Det sikrer prosjektets formål og sørger for at det kun er eierløs plast som inngår i den nye verdikjeden.

Plast med mening

Plasten vil følgelig være ladet med en historie om akkurat hvor og av hvem den ble plukket. Slik vil man kunne følge den hele veien fra stranden til for eksempel styrerommet i bedriften som kjøper den. Ved å kjøpe denne råvaren vil man direkte bidra til den globale plastopprydningen som behøves. Samtidig vil man kunne få designprodukter inn – som Ope sine unike møbleløsninger. Slik vil prosjektet From beach to boardroom skape verdi av det som i dag er et globalt problem.

Bredt samarbeid

– Vi samarbeider allerede med aktører i hele næringskjeden, men har fortsatt plass til virksomheter som vil ta sin del av ansvaret ved å velge designprodukter av havplast til sine bygg og eiendommer. «Store selskaper som Google og Adidas har alt besluttet å kun kjøpe produkter av resirkulert materiale i nær fremtid, og vi ønsker å få norske aktører med samme ambisjonsnivå med på laget. Desto mer ansvar, desto mindre plast i naturen. En vinn for alle.”, sier Urheim.

Handelens Miljøfond har stor tro på prosjektet, og støtter det med 2 millioner kroner for å bidra til at det kan gjennomføres i full skala. Målet er å kunne realisere From beach to boardroom i løpet av året som kommer.