Ope og Vestre skal skape verdi av eierløs havplast!

Jan Christian Vestre og Lars Urheim viser frem materialprøver av eierløs havplast
Vil ha mindre plast i naturen. Vestre og Ope skal nå utforske muligheten for å ta havplast i bruk i norske designprodukter.

Mindre plast i naturen med mer produsentansvar. Ope, IVAR og Vestre har sammen etablert verdikjedeprosjektet From beach to boardroom. Dette er et konkret tiltak fra næringslivets side mot utfordringene knyttet til plast på avveie.

Utvidet produsentansvar

Næringslivet har gjennom alle år tjent gode penger på ubegrenset tilgang til jordens begrensede ressurser. Resultatet av dette ser man i dag, med en global miljøkatastrofe under oppseiling. «Vi ønsker å vise vei for fremtidens næringsliv, der det ikke holder å fortsette som før. Dagens næringsaktører må ta ansvar der våre forgjengere har feilet, og finne måter å skape verdi på gjennom rehabilitering av skadet natur», sier Lars Urheim, daglig leder i Ope.

From beach to boardroom er et prosjekt med mål om å ta plast som har kommet på avveie ut av naturen og inn i norske designobjekter som tas i bruk i næringsbygg og offentlige rom. Det etableres en verdikjede som setter den innsamlede plasten tilbake i et kretsløp og sørger for å holde den der.

Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver, skal bidra til å løse problemet med plast i naturen
Lars Urheim og Jan Christian Vestre viser frem materialprøver av sitt nye komposittmateriale fra 100% marint problemavfall

Forskning og ny teknologi

Gjennom et forprosjekt støttet av VRI Rogaland i 2018 fikk partene verifisert av SINTEF at plasten er funksjonsdyktig for fremtidige prosjekter. Med på laget er også blokkjedeselskapet Empower, som har utviklet et system for å dokumentere opphavet til plast. På denne måten oppnås en presisjon og tillit til hvor i naturen plasten er innhentet. Det sikrer prosjektets formål og sørger for at det kun er eierløs plast som inngår i den nye verdikjeden.

Plast med mening

Plasten vil følgelig være ladet med en historie om akkurat hvor og av hvem den ble plukket. Slik vil man kunne følge den hele veien fra stranden til for eksempel styrerommet i bedriften som kjøper den. Ved å kjøpe denne råvaren vil man direkte bidra til den globale plastopprydningen som behøves. Samtidig vil man kunne få designprodukter inn – som Ope sine unike møbleløsninger. Slik vil prosjektet From beach to boardroom skape verdi av det som i dag er et globalt problem.

Bredt samarbeid

– Vi samarbeider allerede med aktører i hele næringskjeden, men har fortsatt plass til virksomheter som vil ta sin del av ansvaret ved å velge designprodukter av havplast til sine bygg og eiendommer. «Store selskaper som Google og Adidas har alt besluttet å kun kjøpe produkter av resirkulert materiale i nær fremtid, og vi ønsker å få norske aktører med samme ambisjonsnivå med på laget. Desto mer ansvar, desto mindre plast i naturen. En vinn for alle.”, sier Urheim.

Handelens Miljøfond har stor tro på prosjektet, og støtter det med 2 millioner kroner for å bidra til at det kan gjennomføres i full skala. Målet er å kunne realisere From beach to boardroom i løpet av året som kommer.